DENTAL RADYOLOJİ

Dt. Ayten Egeli Radyoloji

DENTAL RADYOLOJİ

Diş hekimliğinde röntgenler temel olarak ağız içi (röntgen filmi ağız içine yerleştirilerek çekimi gerçekleştirilen) ve ağız dışı (röntgen filmi ağız dışındayken çekimi gerçekleştirilen) olarak ikiye ayrılır.

Ağız içi röntgenler en sık kullanılan radyolojik filmlerdir. Bu küçük filmler diş hekimine özellikle çürük tespiti konusunda detaylı bilgi sağlar. Diş ve çevresindeki kemik hakkında bilgi edinme ve dişin gelişim durumunu değerlendirmeye yardım eder.

Ağız dışı filmler de dişleri gösterir ama esas odaklandıkları konu çene kemiği ve kafatasıdır. Diş konusunda çok detaylı bir gözlem sağlamasalar da tek seferde ağız içi filmlere göre daha fazla dişi görmeyi sağlarlar. Bu filmler sayesinde gömülü dişler, çenelerin gelişim düzeyi ve çene eklemi kontrol edilebilir. 

Panaromik Röntgen

Panaromik röntgen tüm ağız bölgesini gösterir. İlk muayenede panaromik röntgen değerlendirmesi diş hekimleri tarafından tercih edilir. Kistlerin, tümörlerin, gömülü dişlerin, çürüklerin tespit edilmesinde fayda sağlar. İki boyutlu bir filmdir. Panaromik röntgende tespit edilen ve daha detaylı bir değerlendirme gereken durumlarda üç boyutlu ve detay görüntü elde etmeyi sağlayan dental tomografiler tercih edilir.

Diş hekimliğine özgü kullanılan tomografiler ile dental implant planlanan bölgedeki kemik yoğunluğu, genişliği ve mandibular sinir gibi dikkat edilmesi gereken anatomik noktalara uzaklıklar detaylı bir şekilde değerlendirilebilir.

Günümüzde dental röntgenler yaygın bir şekilde dijital olarak kullanılmaktadır. Bu hem daha hızlı sonuç almayı sağlar hem de gelişen teknoloji sayesinde daha düşük radyasyon miktarı ile daha detaylı bir görüntü elde etmeyi sağlar.